Badanie USG

BADANIE USG – BEZBOLESNA DIAGNOZA!

PRZED BADANIEM…

1. Badanie wykonywane jest NA CZCZO (minimum 6h bez jedzenia) ponieważ gaz zgromadzony w jelitach uniemożliwi skuteczną ocenę narządów wewnętrznych. Czasami głodówka musi być wydłużona do 12h oraz konieczne jest podanie środków zmniejszających ilość gazu w przewodzie pokarmowym.

2. Na 1-2h przed badaniem nie podajemy wody do picia.

3. Pacjent powinien mieć pełny pęcherz. Na ok. 2h przed badaniem prosimy nie wychodzić na spacer. Jeśli pęcherz moczowy jest próżny nie da się prawidłowo ocenić jego ściany i zawartości.

BADANIE USG

  • w większości przypadków konieczne jest odpowiednie wygolenie sierści ponieważ powietrze znajdujące się pomiędzy włosami skutecznie uniemożliwi badanie.
  • rzadko kiedy wymagane jest farmakologiczne uspokojenie zwierzęcia.
  • badanie wykonuje się na zwierzęciu leżącym na boku i na grzbiecie.
  • badanie trwa ok.20 min.